Theatervoorstelling
‘Ik ga op reis, Pieter!’

Een theatervoorstelling over twee kinderen in de
oorlog en over de Holocaust. Zie agenda/speellijst om te reserveren

     Verhaal ‘Ik ga op reis…’
Een indrukkend verhaal over de vriendschap tussen twee buurkinderen, Esther en Pieter (10 en 11 jaar), tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam-Kralingen.

Ondanks de verschillende culturele achtergronden – christelijk en Joods – gaan ze veel met elkaar om en kennen elkaars wereld. Zij vertellen het verhaal van de oorlog vanuit hun leefwereld. Met het bombardement van Rotterdam komt de oorlog hun leven binnen. De vriendschap houdt stand. Maar Esther moet plotseling ‘op reis’ en vraagt Pieter op haar viool te passen ‘totdat ik weer terug ben!…’
Diverse thema’s passeren de revue, zoals het leven van alledag, de bezetting, het bombardement, de Jodenster, verraad, onderduiken, verzet, hongerwinter, bevrijding. Tot het eind van de voorstelling lijkt het allemaal nog goed te komen, maar tijdens het bevrijdingsfeest blijkt dat: ‘Ik ga op reis…’ voor Esther een enkele reis naar Auschwitz geweest te zijn (verder in de brochure een samenvatting van het verhaal).

De titel is ontstaan naar aanleiding van het kinderviooltje van Emilie van Strien uit Voorburg, dat haar ouders aan de buren hadden gegeven om voor haar te bewaren. Emilie ging ook op reis, maar werd in 1943 vermoord in Bergen-Belsen – 6 jaar oud. Haar viooltje staat nu in een vitrine in het Holocaustmuseum. Dit ontroerende gegeven vormt de rode draad in het verhaal en zorgt voor de muzikale dimensie van de voorstelling.

‘Ik ga op reis, Pieter!’ is een verhaal om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging levend te houden. Verteld door kinderen, wat het extra indringend maakt. Het is een verhaal van toen met betekenis voor nu, over inzicht en wat we kunnen doen om het ‘nooit weer’ te laten gebeuren. Het heeft daarom andere accenten dan veel verhalen over oorlog en verzet. 

Het verhaal is uitgewerkt in de vorm van een theatervoorstelling, een film, een boek en GPS wandeling langs de locaties uit het verhaal

     Theatervoorstelling
De voorstelling wordt gespeeld door 2/3 kinderen, Esther en Pieter/Johan (soms een dubbelrol), door grootvader Pieter en door violist Han. Pieter is de jonge uitgave van grootvader Pieter. Dat kinderen de hoofdrollen spelen, maakt de voorstelling toegankelijk en overtuigend en ook herkenbaar en invoelbaar voor jong en oud. De voorstelling is meeslepend en afwisselend door de combinatie van vertellen, acteren, livemuziek en korte filmfragmenten (flashbacks uit de herinnering van de grootvader, vooraf opgenomen op historische locaties uit het verhaal en door dezelfde kinderen gespeeld). Daardoor wisselt de voorstelling regelmatig tussen toen en nu en is het niet alleen maar een ‘historisch verhaal’. Kleinzoon Johan zorgt voor de verbinding met deze tijd.

Je leeft snel mee met de personages in het verhaal. Situaties zijn herkenbaar, ook al is het lang geleden. Ondanks de serieuze thematiek en het dramatische einde van Esther is het geen ‘zware’ voorstelling. De voorstelling wordt alleen in theaterzalen gespeeld met 150-220 plaatsen. Duur ca. 70 minuten.

     …als familievoorstelling
Bedoeld voor alle leeftijden van 11-80+. Duur ruim één uur.

Toepassingen
• rond de 4 en 5 mei herdenkingen
• rond de Holocaust Herdenking op 27 januari
• randprogrammeringen oorlogs- & verzetsmusea, holocaustmuseum, ed. (hele jaar )
• vredesdiensten kerken (hele jaar door), vredesweek Pax (derde week september)
• programmering theaters, bibliotheken, vormingscentra, ed. (hele jaar door)

     …als schoolvoorstelling
Geschikt voor groep 7 +8 BO en voor brugklas VO. Voorwaarde is, dat in groep 7 de oorlog en Jodenvervolging in het leerplan geschiedenis aan de orde is geweest. Dan kunnen de kinderen het verhaal van ‘Ik ga op reis…’ in een breder kader plaatsen. Als dat niet het geval is verstrekken wij een compacte leermethode, die in de groep alsnog behandeld kan worden. Gezien de emoties, die de voorstelling oproept bij veel kinderen is een nagesprek in de klas gewenst. Wij verstrekken daarvoor een format en stellen het zeer op prijs, als een samenvatting hiervan aan ons als feedback beschikbaar wordt gesteld. Voor de brugklas hebben we modellen van workshops, waarin de problematiek van groepsvorming en uitsluiting op speelse wijze aan de orde komen.

     Vertelvoorstelling
Inhoudelijk gelijk aan de theatervoorstelling, maar nu spelen Pieter en Esther niet mee en wordt het verhaal geheel verteld en gespeeld door de grootvader met livemuziek door de violist. Wel zijn er enkele extra filmfragmenten.
Uitvoering in vlakke zalen van 75-125 plaatsen in school, buurthuis, kerk, etc.

     Streamingvoorstelling
In bepaalde omstandigheden worden voorstellingen gestreamd en zijn via Zoom in de schoolklas of thuis rechtstreeks te volgen. Dit gebeurt sowieso als door een lockdown de theaters niet voor publiek toegankelijk zijn. 

     Filmvoorstelling
Van 3 voorstellingen door de 3 casts zijn opnamen gemaakt, die daarna als “film” zijn gemonteerd. Met veel close-ups en opnames vanuit ander standpunt. Ook zijn de 13 filmfragmenten uit de voorstelling (de flashbacks van de grootvader) hierin geïntegreerd.

Boek en AV-link

Het verhaal in boekvorm, aangevuld met achtergrondinformatie + een ''AV-link' : tijdens het lezen audio- en videofragmenten uit de voorstelling afspelen op de telefoon.

Educatieaanbod scholen

Een format voor verwerking en verdieping en een breed aanvullend aanbod

Podwalk

Een wandelroute langs de locaties , waar het verhaal zich afspeelt in Rdam-Kralingen. Tijdens het lopen wordt het verhaal via de AV-link op de telefoon verteld (audio en video)

Podcasts

''Echo's uit de oorlog'', delen van het verhaal en andere korte verhalen

Ja, ik bestel 1 boek ad € 20,- en geef er 3 weg
Aan wie geeft u de boeken weg?

* Deze velden zijn noodzakelijk om in te vullen.

** De prijs is inclusief btw. Exclusief verzendkosten (ad. € 4,00).