1. Doelgroep
Groep 7 / 8 PO en brugklas VO

2. Educatieve doelen 

 • Kennis-vergroting  over de oorlog, de Jodenvervolging en over de Holocaust
 • Inzicht en bewustwording van het (sluipende) gevaar van attitude- en gedrags-   veranderingen  t.o.v. minderheden via vooroordelen: uitsluiting > racisme /anti-semitisme > verdrijving/eliminatie
 • Alertheid ontwikkelen in het herkennen van deze verschijnselen in hun eigen leefomgeving en daarmee preventie 
 • Voorkomen van zwart-wit denken m.b.t.  ‘goed’ of ‘fout’
 

3Educatieve aanpak

De methodiek van een meeslepend verhaal, uitgevoerd als een intens beleefde theatervoorstelling, met kinderen van gelijke leeftijd in de hoofdrollen blijkt qua  educatie buitengewoon effectief te zien  (lees ook de feed-back van de leerkrachten) De  kinderen verplaatsen zich snel in de leefwereld van de hoofdpersonen Pieter en Esther en van Jo(han) en identificeren zich met wat die meemaken en ondergaan.   In het verhaal/de voorstelling komen veel aspecten uit de oorlog voorbij, zoals de oorlog zelf (bombardement R’dam, vooroordelen/racisme, Jodenster, onderduiken, deportatie/Holocaust,  verzet, verraad, hongerwinter, bevrijding/verzoening . De kinderen kunnen wat Pieter en Esther meemaken in een brede context plaatsen en dat beter begrijpen. Het persoonlijke/kleinschalige/aangrijpende maakt het mogelijk om het gruwelijke van oorlog en Holocaust op grote schaal te begrijpen. Omgekeerd is dat lastiger en blijven het vaak abstracties.   We gebruiken geen grote woorden, geen beelden van grote gewelddadigheden. Dat leidt te vaak tot afsluiting of ontkenning.

Het nagesprek met de kinderen (vlg het format) en het brede aanvullende pakket aan educatieve activiteiten, werken verdiepend en versterkend.

Voor een samenvatting van de (positieve) reacties van leerkrachten op voorstelling en boek, zie de betr deelpagina. Het onderstreept het hoge didactische effect van voorstelling + boek + nagesprek.

Behalve effectief is deze aanpak ook efficiënt. Het kost de leerkracht naar verhouding weinig tijd.

Tot slot is deze ‘’speelse’’ en verhalende aanpak ook zeer effectief in situaties, waarin er leerlingen zijn met een andere culturele achtergrond, die van huis uit een bagage meekrijgen, waarin Jodenvervolging, Holocaust e.d. gevoelig ligt, ontkend wordt of ouders de leerkracht benaderen en eisen, dat hun interpretatie de enig juiste is. Waardoor leerkrachten de neiging hebben om dit thema uit de weg te gaan of over te slaan.

4. Educatieaanbod zie deelpagina

 • Video vertonen in school (of de livestream volgen) 
 • Vertelvoorstelling in school 
 • Boek voor elk kind (incl AV-link)
 • Handleiding  voor nagesprek
 • Podwalk-route, individueel of in kleine groepjes de AV-route volgen
 • Workshops in de klas  over ‘’vredesvaardigheden’’ (conflictbeheersing)
 • Kinderen maken eigen WOII-ontdekkingstour in hun woonplaats
 • ‘Plaatsen van herinnering’’ in de omgeving bezoeken
 • Meer educatieve activiteiten in de vorm van een eigen schoolproject
 

Zie voor een uitwerking van dit aanbod de aparte deelpagina.

Theater / film / stream

Het verhaal als voorstelling met kinderen in de hoofdrollen.
Als schoolvoorstelling (gr 7/8/brugklas) en als familievoorstelling (11-80-+)

Boek en AV-link

Het verhaal in boekvorm, aangevuld met achtergrondinformatie + een ''AV-link' : tijdens het lezen audio- en videofragmenten uit de voorstelling afspelen op de telefoon.

Podwalk

Een wandelroute langs de locaties , waar het verhaal zich afspeelt in Rdam-Kralingen. Tijdens het lopen wordt het verhaal via de AV-link op de telefoon verteld (audio en video)

Podcasts

''Echo's uit de oorlog'', delen van het verhaal en andere korte verhalen